ارتباط

خانه شرقی تعالی و پیشرفت خود را مفتخر به بررسی دقیق و مشتری مدارانه پیشنهادات و انتقادات و پاسخ گویی به شما است.

با در میان گذاشتن نظرات خود ما را در هرچه بهتر شدن کلیه خدمات سایت راهنمایی نمایید.

از دو طریق تماس تلفنی و ایمیل می توانید با ما در ارتباط باشید.

تلفن تماس: ۰۲۱۸۸۰۲۶۳۲۰ – ۰۹۱۲۲۲۶۳۴۶۴

خانه شرقی

با تشکر